Vídeos i presentacions

PRESENTACIÓ:

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/mod/url/view.php?id=68801

PRIMER TRIMESTREoxoacids-polihidratats

FORMULACIÓ INORGÀNICA:

LA MATÈRIA.

Click to access esquema_classificacio_sistemes_materials_2014-15.pdf

TEORIA CINÈTICO MOLECULAR DE LA MATÈRIA:

CLASSIFICACIÓ MATÈRIA

LLEI DELS GASOS

SEGON TRIMESTRE

Exercicis formulació orgànica online:

http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/alquinos.htm

SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES (concentracions)

CÀLCULS EN LES REACCIONS QUÍMIQUES. ESTEQUIOMETRIA

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE

ESTUDI DE LES REACCIONS QUÍMIQUES

MAPA CONCEPTUAL REACCIONS QUÍMIQUES:

mapa conceptual reaccions químiques

MODELS ATÒMICS:

Fitxes per treballar els models, configuracions i nombres quàntics:

exercicis Q1 Models atòmics 2016-17

MATERIAL MODELS ATÒMICS:

Enllaç descarregat de simulador anàlisi a la flama (Bohr):

http://labovirtual.blogspot.com.es/search/label/ensayo%20a%20la%20llama

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=9

LA QUÍMICA DEL CARBONI

LA TAULA PERIÒDICA

Fitxes exercicis:

exercicis Q1 La taula periodica 2016-17

Enllaç interessant:

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=10