PROJECTE QQ (segon trimestre)

PRESENTACIONS QQ (Química Quotidiana)

https://aquihayquimica.com/ca/

Davant la necessitat de treballar determinades competències, des del Departament de Ciències del nostre centre es proposa que en l’àrea de química es treballi COM APROPAR LA QUÍMICA AL MÓN I A LA SOCIETAT.

Vist l’alt nivell de curiositat i participació de l’alumne/a a les classes, comprovat l’interès del grup per les pràctiques de laboratori que realitzem de manera periòdica… Només ens calia treballar de manera personalitzada i complerta algunes de les competències més importants del batxillerat: La competència comunicativa, la competència de gestió i tractament de la informació (tan digital com no) i la competència amb el coneixement i interacció amb el món.

Es proposa que bé individualment o bé en petits grups (2 o tres alumnes) realitzin una Presentació d’uns 10 minuts de durada, amb suport digital. Aquesta Presentació, l’anomenarem Presentació QQ (Química Quotidiana) perquè el seu contingut haurà de mostrar com la Química esta present en el nostre dia a dia.

L’objectiu és que el mateix alumnat ens expliqui i argumenti científicament una notícia química propera a la nostra realitat fisicoquímica.

Amb la intenció que aquesta activitat ajudi a la comprensió més integral de la química, es recomanen tres referències per si poden ajudar en l’elecció del tema: Claudi Mans i Teixidó, http://pepquímic.wordpress.com i Edu365.cat.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

ProjecteQQ