Informàtica

PRIMER TRIMESTRE

Model atòmic de Bohr

http://www.educaplus.org/game/modelo-atomico-de-bohr

Construïm àtoms

http://www.educaplus.org/games/browse?search=atomo

Configuracions electròniques

http://www.educaplus.org/games/browse?search=configuracion electronica

Repàs T.P.

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm

activitat-4-info-fiq

Enllaç químic

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/enlaces1.htm

Química orgànica

Exercicis formulació orgànica online:

http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm

http://www.alonsoformula.com/organica/alquinos.htm

SEGON TRIMESTRE

EXERCICIS DE MOLS:

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/mol/index.htm