Pràctiques de laboratori

PRIMER TRIMESTRE:

SEGURETAT I UTILLATGE:

pictogrames

pràctica pictogrames

Presentació normes al laboratori

MODELS ATÒMICS

explicació espectres emissió i absorció

http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/espectros/spespectro.html

construccio espectroscopi i plantilla

GUIO_prt_observacio_espectres_atomics_2016

ESPECTRES:

ESPECTRES ATÒMICS

ENLLAÇ QUÍMIC:

ENLLAÇ QUÍMIC

CRISTALLS

 

SEGON TRIMESTRE:

Experiments  online:

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/quimica/index.htm

Pràctica Aigua oxigenada:

practicaaiguaoxigenada

Pràctica col llombarda:

practica-indicador-col-llombarda

ÀCID-BASE:

pH

SOLUBILITAT DE SALS:

Click to access 04_sal.pdf